Zadania na dowodzenie na sprawdzianie ósmoklasisty
z matematyki.

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Krzysztof Matczak

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 1

Cena: 30.00 zł

Numer formy: S43

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • rodzaje zadań w podręcznikach i na egzaminie ósmoklasisty;
 • cztery etapy rozwiązywania zadania według G. Polyi;
 • dowodzenie zadań geometrycznych, arytmetycznych i algebraicznych;
 • rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia — przyklady zadań.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • podnoszenie kompetencji nauczycieli;
 • poznanie narzędzi slużących rozwiązywaniu dowodów geometrycznych;
 • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o pakiet zadań ułatwiających przygotowanie uczniów
  do sprawdzianu ósmoklasisty;
 • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o techniki i metody wzmacniające w uczniach chęć
  uczenia się i motywację do nauki.