Kształcenie kompetencji kluczowych.

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Barbara Śpiewak

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: S42

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • po co nam kompetencje kluczowe – jak zmieniła się edukacja, jak zmienił się świat?
  • jaki związek z kompetencjami kluczowymi ma efekt motyla?
  • czym jest kompetencja i dlaczego kluczowa?
  • jak i kiedy realizować kompetencje kluczowe? Czy to jest jednorazowa akcja?

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • Nauczyciel będzie wyposażony w umiejętności właściwej analizy podstawy programowej oraz dostrzegania zapisów dotyczących
    UMIEJĘTNOŚCI uznanych za konieczne do uzyskania kompetencji kluczowych;
  • Będzie postrzegał kształtowanie kompetencji kluczowych jako zadania szkoły;
  • Nabędzie umiejętności rozwijania kompetencji kluczowych u uczniów.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl