Nauczyciel inspiratorem wychowania do wartości

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Barbara Śpiewak

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 15 Brak wolnych miejsc

Cena: 0.00 zł

Numer formy: S41

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • osiem postaw wychowawcy-wzoru osobowego;
  • nauczyciel animatorem działań służących poszanowaniu praw człowieka;
  • poszanowanie godności uczniów jedna z powinności nauczyciela- wychowawcy;
  • konstruktywne uczestnictwo w życiu społecznym i obywatelskim;
  • kształcenie umiejętności nawiązania kontaktu z uczniami.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • nauczyciele dostrzegają potrzebę dialogu z uczniami na temat wartości;
  • nabywają umiejętności kształtowania u uczniów postaw patriotycznych, obywatelskich i społecznych;
  • potrafią motywować uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i realizacji działań służących kształtowaniu postaw patriotycznych.