Kreatywna realizacja kompetencji kluczowych w przedszkolu

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Dagmara Pietrzyk

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: S40

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja multimedialna „Kreatywna realizacja kompetencji kluczowych w przedszkolu”;
  • przedstawienie kompetencji kluczowych oraz wyjaśnienie pojęć: twórczość i kreatywność – potoczne i naukowe rozumienie terminów;
  • tworzenie zadań do ćwiczeń rozwijających twórcze myślenie i kreatywność u dzieci w zakresie wszystkich kompetencji kluczowych;
  • stymulowanie dzieci do kreatywności i aktywności w zakresie słownym, logicznego myślenia, programowania, zabaw muzyczno-ruchowych i prac plastycznych;
  • dowartościowanie emocjonalne dzieci poprzez odkrywanie, kojarzenie i przekształcanie świata w ćwiczeniach i zadaniach.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie sposobów rozwijania kompetencji kluczowych u dzieci w wieku od 3-6 lat;
  • pogłębienie wiedzy na temat sposobów rozwijania kreatywności u dzieci w przedszkolu w toku codziennej pracy, m. in. w pracy metodą projektów;
  • poznanie ćwiczeń, tzw. „codzienna rozgrzewka” do wykorzystania w pracy z dziećmi w przedszkolu, celem rozwijania ich kreatywności;
  • rozwinięcie umiejętności organizowania zajęć w przedszkolu, w celu kształcenia kompetencji kluczowych; ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności i kreatywności.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl