Wykorzystanie narzędzi IT w przygotowaniu zajęć dla dzieci i młodzieży

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Marlena Kowalska

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: S38

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • zasady planowania pracy z narzędziami IT;
  • obsługiwanie aplikacji wspomagających działania nauczycieli;
  • poznanie otwartych zasobów edukacyjnych;
  • przykłady dobrych praktyk.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie metod aktywizowania uczniów;
  • świadome wykorzystywanie narzędzi IT w pracy z dziećmi i młodzieżą;
  • umiejętne posługiwanie się internetowymi zasobami wspomagającymi pracę nauczycieli;
  • wzrost kompetencji cyfrowych.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl