Wykorzystanie w nauczaniu pakietu Office 365 i aplikacji współpracujących

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Marlena Kowalska

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 10

Liczba zapisanych osób: 1

Cena: 40.00 zł

Numer formy: S39

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • planowanie pracy w grupach w ramach narzędzia Teams;
  • stosowanie możliwości One Note w sprawdzaniu umiejętności uczniów;
  • tworzenie prezentacji w Sway i Wakelet;
  • obsługiwanie aplikacji, m.in. canva, buncee, kahoot;
  • przykłady dobrych praktyk.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie metod aktywizowania uczniów w czasie lekcji online;
  • świadome wykorzystywanie aplikacji współdziałających z pakietem Office 365;
  • umiejętne posługiwanie się internetowymi zasobami wspomagającymi pracę nauczycieli;
  • wzrost kompetencji cyfrowych.