Metody i narzędzia pracy w nauczaniu zdalnym

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Marlena Kowalska

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: S37

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • planowanie i prowadzenie lekcji online;
  • wykorzystanie narzędzi IT w nauczaniu;
  • otwarte zasoby edukacyjne;
  • przykłady dobrych praktyk.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie różnych sposobów prowadzenia lekcji zdalnych;
  • umiejętne posługiwanie się internetowymi zasobami wspomagającymi pracę nauczycieli;
  • poznanie metod kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych i zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl