Nauczanie zdalne małych dzieci

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Magdalena Sadowska

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Cena: 900.00 zł

Numer formy: S34

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • akty prawne dotyczace kształcenia zdalnego
  • metody i formy kształcenia na odległość
  • trudności w organizacji zdalnego nauczania dzieci młodszych
  • narzędzia i materiały do wykorzystania w pracy zdalnej z uczniami

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • zdobycie wiadomości z zakresu organizacji zdalnego nauczania dzieci młodszych
  • poznanie metod i form kształcenia na odległość
  • pozyskanie informacji na temat narzędzi, stron internetowych oraz materiałów dydaktycznych wykorzystywanych w pracy zdalnej z uczniem
  • umiejętność posługiwania się nowymi metodami kształcenia z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych oraz zasobów dydaktycznych dostępnych w Internecie

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl