Zagrożenia naturalne: Powódź - jak możemy sobie z nią radzić?

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Joanna Bisaga

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 10

Cena: 30.00 zł

Numer formy: S31

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja materiałów dotyczących powodzi z możliwością wykorzystania ich na lekcjach geografii,
  • przedstawienie i omówienie różnych rodzajów powodzi,
  • tworzenie kart pracy- powstanie materiałów dydaktycznych do pracy z uczniami.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie i pogłębienie wiedzy na temat powodzi,
  • rozwinięcie umiejętności wykorzystania wiedzy o powodzi,
  • poznanie możliwości radzenia sobie z zagrożenia jakim jest powódź,
  • stworzenie materiałów metodycznych z możliwością zastosowania na lekcjach geografii.