Jak przygotować karty pracy dla uczniów online? - edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Magdalena Sadowska

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 1

Cena: 40.00 zł

Termin realizacji: 28.04.2021
Godzina realizacji: 15:30

Miesce realizacji: online

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ III GRUPY SZKOLENIOWEJ

Numer formy: S29

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja narzędzi i generatorów do tworzenia kart pracy online;
  • tworzenie własnych kart pracy – nauka obsługi generatorów;
  • poznanie sposobów edytowania karty pracy ucznia.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • informacje pozyzkane z internetu;
  • strony internetowe z darmowymi generatorami;
  • darmowe programy graficzne do edycji zdjęć.