Rynek pracy w Polsce i Unii Europejskiej

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Krystyna Jabłonka

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 20

Liczba zapisanych osób: 2

Cena: 0.00 zł

Numer formy: S27

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • omówienie cech charakteryzujących rynek pracy
  • przedstawienie najnowszych danych dotyczących polskiego i europejskiego rynku pracy
  • analiza wpływu czwartej rewolucji przemysłowej na rynek pracy
  • prezentacja materiałów dotyczących polskiego i europejskiego rynku pracy

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • uporządkowanie wiedzy dotyczącej rynku pracy
  • rozwijanie umiejętności krytycznej oceny przedstawianych danych
  • wzbogacenie własnego warsztatu pracy w nowe materiały dotyczące polskiego
    i europejskiego rynku pracy