Uczeń z zagranicy w polskiej szkole

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Marlena Kowalska

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: S21

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • uczeń przybywający z zagranicy w świetle przepisów prawa;
  • integracja ucznia przybywającego z zagranicy ze środowiskiem lokalnym;
  • metody i formy pracy z uczniem przybywającym z zagranicy na lekcjach;
  • narzędzia IT wspierające proces nauczania.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie zasad pracy z uczniem przybywającym z zagranicy;
  • umiejętne budowanie zespołu klasowego;
  • świadome korzystanie z narzędzi cyfrowych w celu wspierania procesu nauczania ucznia; przybywającego z zagranicy.