Ocenianie i motywowanie uczniów podczas nauczania na odległość

Rodzaj formy: konferencja

Prowadzący: Marlena Kowalska

Liczba godzin: 3

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 8

Cena: 0.00 zł

GRUPA III 17.02.2021 - NABÓR ZAMKNIĘTY
Godzina realizacji: 15:30
Miesce realizacji: online

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ IV GRUPY SZKOLENIOWEJ

Numer formy: S18

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • Ocenianie w świetle prawa oświatowego;
  • Rodzaje i funkcje oceniania;
  • Narzędzia wspierające ocenianie w systemie zdalnym;
  • Indywidualizacja procesu oceniania.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • Znajomość bieżących aktów prawnych dotyczących oceniania;
  • Wskazywanie zalet i wad oceniania sumującego, kształtującego, oceny rówieśniczej
    i samooceny;
  • Wykorzystywanie aplikacji cyfrowych w ocenianiu (Teamsy, Quizizz, Testportal);
  • Poznanie dobrych praktyk.