e-Projekty jako sposób kształcenia kompetencji kluczowych w nauczaniu zdalnym

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Marlena Kowalska

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 10

Cena: 0.00 zł

Termin realizacji: 23.02.2021
Godzina realizacji: 15:30
Miesce realizacji: online

Numer formy: S19

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • metoda projektu w podstawie programowej;
  • możliwości platformy eTwinning;
  • kompetencje kluczowe a e-projekty;
  • przykłady dobrych praktyk.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • szersze poznanie możliwości platformy eTwinning;
  • bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych;
  • holistyczne podejście do procesu nauczania;
  • opracowanie schematu e-projektu.