Wykorzystanie pakietu Office 365 w nauczaniu- Teams- poziom średnio zaawansowany

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Katarzyna Harlejczyk, Marlena Kowalska

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 10

Cena: 30.00 zł

ROZPOCZYNAMY REKRUTACJĘ DO V GRUPY SZKOLENIOWEJ

Numer formy: S16

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • poznanie możliwości notesu ucznia
  • stosowanie One Note na lekcjach,
  • udostępnianie plików i treści w One Drive
  • tworzenie testów i ankiet w Forms
  • dobre praktyki

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • szersze poznanie narzędzi Teams
  • zdobycie umiejętności udostępniania materiałów notesie One Note
  • stworzenie bazy zadań do prowadzenia lekcji za pomocą Forms
  • umiejętne wspomaganie pracy nauczycieli