Zabawy plastyczne przy muzyce

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Magdalena Sadowska

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: S12

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • przedstawienie aktywności twórczej dziecka jako jego naturalnej potrzeby oraz niezbędnego elementu prawidłowego rozwoju i wzrastania
  • prezentacja muzyki jako źródła twórczej inspiracji w aktywności plastycznej dzieci
  • analiza roli nauczyciela w twórczości dziecięcej
  • pokaz zabaw plastycznych przy muzyce wspierających rozwój motoryczny i umysłowy dziecka

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie wiedzy w zakresie aktywności twórczej dziecka jako niezbędnego elementu prawidłowego rozwoju i wzrastania
  • zdobycie wiedzy w zakresie organizacji zabaw plastycznych z wykorzystaniem muzyki
  • poznanie roli nauczyciela w twórczości dziecięcej
  • stworzenie przykładowych prac plastycznych w oparciu o wskazówki prowadzącego