Lekcja patriotyzmu inaczej niż zwykle

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Magdalena Sadowska

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 20

Liczba zapisanych osób: 3

Cena: 30.00 zł

Numer formy: S10

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • nauczanie patriotyzmu w klasach I-III
  • wykorzystanie nowoczesnych technologii w nauczaniu (elementy robotyki)
  • kreatywne działania podczas pracy z uczniami

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • nauczyciel zna ciekawe propozycje zadań oraz zabaw, które wykorzysta w swojej pracy
  • samodzielnie tworzy pomoce dydaktyczne
  • potrafi wykorzystać w pracy nowoczesne technologie (ozoboty)