Model diagnozy i wspomagania
rozwoju umysłowego dzieci ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Bogumiła Rabęda

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 15 Brak wolnych miejsc

Cena: 0.00 zł

Numer formy: S09

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka oraz etapów prawidłowej diagnozy,
  • prezentacja wspierania rozwoju dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się,
    komunikacja interpersonalna,
  • poznanie metod diagnozy pedagogicznej dziecka/ucznia,
  • przedstawienie dokumentowania rozwoju i możliwości psychofizycznych dziecka,

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • zapoznanie się z etapami oraz uwarunkowaniami prawidłowej diagnozy,
  • poznanie przepisów dotyczących pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
  • poznanie współczesnych tendencji w terapii dzieci/ uczniów,
  • poznanie ciekawych metod i form pracy z dzieckiem/uczniem, - wymiana doświadczeń, nabywanie nowych kompetencji.