Kształtowanie postaw dzieci/ uczniów Odpowiedzialność prawna

Rodzaj formy: seminarium

Prowadzący: Bogumiła Rabęda, Konrad Czyżyński

Liczba godzin: 4

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 12

Cena: 0.00 zł

Numer formy: S07

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • przedstawienie istotnych założeń koncepcji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • prezentacja wyrównywania szans edukacyjnych dzieci , komunikacja interpersonalna,
  • podstawowe przepisy dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształceniu specjalnemu po zmianach w prawie oświatowym.
  • organizacja i dokumentowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie podstawy prawnej i definicji pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • poznanie organizacji i dokumentowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej
  • poznanie podstawowych przepisów dotyczących kształcenia specjalnego
  • poszerzenie wiedzy i umiejętności, jak pracować z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • poznanie metod i technik wspierania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością