Wykorzystanie pakietu Office 365 w nauczaniu- Teams

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Katarzyna Harlejczyk

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: S01

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • zakładanie zespołów;
  • udostępnianie plików i treści;
  • tworzenie i ocenianie zadań;
  • planowanie i prowadzenie lekcji online.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie mechanizmu pracy w aplikacji Teams;
  • zdobycie umiejętności udostępniania materiałów na Teams;
  • poznanie sposobów tworzenia i oceniania zadań w aplikacji Teams;
  • poznanie sposobu prowadzenia lekcji online.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl