Indywidualizacja i personalizacja kształcenia.
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu/szkole

Rodzaj formy: warsztat metodyczny

Prowadzący: Bogumiła Rabęda

Liczba godzin: 5

Maksymalna liczba osób: 25

Liczba zapisanych osób: 8

Cena: 30.00 zł

Numer formy: 98

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • przedstawienie przepisów dotyczących PPP, indywidualizacji i personalizacji kształcenia;
  • prezentacja znaczenia indywidualizacji i personalizacji kształcenia, diagnoza potrzeb i możliwości dziecka oraz inteligencji wielorakiej i stylów uczenia;
  • przedstawienie zadań w zakresie indywidualizacji i personalizacji kształcenia, motywowania dzieci;
  • prezentacja metod i form pracy dostosowanych do możliwości dziecka/ucznia.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie aktualnych przepisów dotyczących indywidualizacji i personalizacji kształcenia;
  • poszerzenie wiedzy na temat znaczenia indywidualizacji i personalizacji kształcenia oraz na temat diagnozy, stylów uczenia się oraz inteligencji wielorakiej;
  • poznanie koncepcji, metod i form pracy dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci/uczniów;
  • rozwinięcie umiejętności wspierania dziecka/ucznia w rozwoju;
  • kształtowanie umiejętności dialogu z dzieckiem/uczniem;
  • wymiana doświadczeń, nabywanie nowych kompetencji.