Kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą

Rodzaj formy: kurs kwalifikacyjny

Prowadzący: Sławomir Stankiewicz, wykładowcy zatwierdzeni przez Kuratorium Oświaty w Łodzi

Liczba godzin: 210

Maksymalna liczba osób: 15

Liczba zapisanych osób: 10

Cena: 899.00 zł

Termin realizacji: 03 i 04.11.2020
Godzina realizacji: 16:00
Miesce realizacji: online

Numer formy: 201

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • przywództwo edukacyjne w szkole;
 • przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego;
 • polityka oświatowa - dyrektor jako lider w środowisku;
 • zarządzanie zasobami ludzkimi;
 • zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym;
 • zarządzanie własnym rozwojem zawodowym.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie sposobów nowoczesnego planowania nadzoru
  pedagogicznego i wykorzystywania jego wyników w procesie zarządzania szkołą;
 • doskonalenie umiejętności stosowania i tworzenia przepisów prawa;
 • poznanie metod i form motywowania pracowników;
 • inspiracja do budowania zaufania we współpracy i radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych;
 • poznanie sposobów sprawnego zarządzania finansami i majątkiem szkoły;
 • pozytywna motywacja do rozwoju zawodowego, kreatywności pedagogicznej,
  współpracy z dyrektorem i zespołem nauczycieli.