Jak małymi krokami budować autorytet nauczyciela?

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Barbara Śpiewak

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 200

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja autorytetu jako wartości;
  • przedstawienie roli autorytetu i wychowaniu młodzieży;
  • tworzenie narzędzi służących budowaniu autorytetu.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • zdobycie, rozwinięcie umiejętności budowania przyjaznych relacji między nauczycielami a uczniami;
  • poznanie znaczenia autorytetu i wychowaniu młodzieży;
  • stworzenie narzędzi służących budowaniu autorytetu.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl