Sposoby motywowania uczniów do nauki

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Barbara Śpiewak

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 198

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • prezentacja różnych czynników motywowania uczniów do nauki;
 • przedstawienie znaczenia motywacji uczniów do nauki przez nauczycieli, rodziców,
  szkołę, prezentowanie sukcesów;
 • tworzenie materiałów służących kształtowaniu postaw i cech, które wzmacniają motywację
  (i ułatwiają osiąganie sukcesów).

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poszerzenie, pogłębienie uporządkowanie zasad motywacji, próba dialogu na temat nauka
  - problem dziecka, rodzica czy nauczyciela?
 • zdobycie, rozwinięcie umiejętności współpracy szkoły , nauczycieli z domem rodzinnym
  uczniów celem skuteczniejszego motywowania uczniów do nauki;
 • poznanie roli motywacji wewnętrznej i zewnętrznej;
 • stworzenie zasad współpracy z rodzicami w uzyskiwaniu optymalnych wyników nauczania.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl