Niekonwencjonalne metody wspierania czytelnictwa w edukacji przedszkolnej z elementami biblioterapii

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Jadwiga Szymczyk

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 193

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • wykorzystanie metod i form pracy w przedszkolu do wspierania czytelnictwa;
  • elementy postępowania biblioterapeutycznego w pracy z czytelnikiem w wieku przedszkolnym;
  • praca ze scenariuszem tekstu biblioterapeutycznego.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • rozwijanie umiejętności budowania motywacji czytelniczych;
  • poznanie najnowszej literatury dla dzieci;
  • pogłębienie wiedzy na temat postępowania biblioterapeutycznego w pracy z najmłodszym czytelnikiem;
  • poznanie sposobów pracy ze scenariuszem tekstu biblioterapeutycznego.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl