Nauczycielu, uwierz w siebie - wzmacnianie poczucia
własnej wartości z wykorzystaniem elementów biblioterapii

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Jadwiga Szymczyk

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 192

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • poczucie własnej wartości - czym jest i jak je budować;
  • czynniki wpływające na poziom samooceny;
  • wpływ literatury na wzmocnienie poczucia własnej wartości;
  • elementy postępowania biblioterapeutycznego.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie sposobów na budowanie poczucia własnej wartości wiedzy;
  • poznanie przykładów z literatury pomocnych w akceptacji samego siebie;
  • poszerzenie umiejętności stosowania postępowania biblioterapeutycznego.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl