Organizacja wycieczki szkolnej
w świetle przepisów prawa

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Witold Stawski

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 190

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • etapy przygotowania wycieczki szkolnej, imprezy turystycznej;
 • obowiązki dyrektora szkoły, kierownika i wychowawcy wycieczki szkolnej;
 • obowiązki pośredników: biura turystycznego, przewoźnika, przewodnika, pilota;
 • przepisy dot. organizacji turystyki szkolnej i bezpieczeństwa uczestników;
 • dokumentowanie wycieczki szkolnej;
 • określenie obowiązków biura turystycznego, przewoźnika, przewodnika, pilota.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • zapoznanie z aktualnym stanem prawnym;
 • uzyskanie informacji o etapach przygotowania wycieczki szkolnej;
 • pozyskanie wiedzy na temat praktycznych zasad przemieszczania się środkami transportu,
  poruszania się w terenach górskich, korzystania z rowerów;
 • uporządkowanie wiedzy na temat dokumentowania imprez turystycznych..

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl