Od analizy wyników do pracy na lekcjach - egzamin zewnętrzny

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Sławomir Stankiewicz

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 188

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • określenie czynników warunkujących dobre przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego;
  • znaczenie analizy wyników w osiąganiu satysfakcjonujących efektów na egzaminach zewnętrznych;
  • kształcenie na wszystkich przedmiotach umiejętności niezbędnych do przygotowania uczniów do egzaminu zewnętrznego;
  • planowanie pracy nauczycieli różnych przedmiotów w kontekście przygotowania uczniów do egzaminu zewnętrznego;
  • planowanie nadzoru pedagogicznego pod kątem przygotowania uczniów do egzaminu zewnętrznego.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie czynników warunkujących dobre przygotowanie uczniów do egzaminu zewnętrznego;
  • uświadomienie roli nauczycieli różnych przedmiotów w przygotowaniu uczniów do egzaminu zewnętrznego;
  • poznanie metod i form nauczania, które sprzyjają osiąganiu dobrych wyników na egzaminie;
  • pozytywna motywacja do rozwoju zawodowego, kreatywności pedagogicznej, współpracy z dyrektorem i zespołem nauczycieli..

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl