Współpraca dyrektor - nauczyciel kluczem do realizacji celów

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Sławomir Stankiewicz

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 186

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • uporządkowanie wiedzy na temat prawnych uregulowań współpracy nauczyciela z dyrektorem;
  • przedstawienie zadań nauczycieli i dyrektora, które należy realizować we współpracy;
  • wybranie zasad i metod działania sprzyjających współpracy;
  • tworzenie warunków do wprowadzania zmian, aby realizować wspólne cele.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • uświadomienie, w jakim zakresie prawo reguluje warunki współpracy z: dyrektorem/nauczycielami;
  • uporządkowanie wiedzy na temat prawnych uregulowań współpracy dyrektora z nauczycielami;
  • określenie efektów współpracy z: dyrektorem/nauczycielami;
  • rozwijanie umiejętności korzystania z zasad i metod usprawniających współpracę;
  • wykształcenie w sobie pozytywnego nastawienia do wspólnej realizacji celów.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl