Internet, seksualizacja, pornografia i inne zagrożenia rozwoju młodego człowieka - wyzwania dla wychowawców,
nauczycieli i rodziców

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Alina Rataj

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 184

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • podstawy wiedzy z zakresu prawidłowości rozwoju psychoseksualnego człowieka;
  • elementy dojrzałej osobowości;
  • kształtowanie postaw i dojrzałości psychoseksualnej poprzez wychowanie integralne;
  • podstawowe zasady komunikacji z nastolatkiem.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • pogłębienie wiedzy w zakresie aspektów rozwojowych i potrzeb nastolatka;
  • rozwijanie umiejętności pozytywnego towarzyszenia i wspierania nastolatka w rozwoju;
  • rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl