Najważniejsze elementy efektywnego wychowania
i szkolnej profilaktyki w świetle badań i problemów współczesnego świata

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Alina Rataj

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 181

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • podstawy oddziaływań wychowawczo - profilaktycznych;
  • źródła współczesnych problemów wychowawczych;
  • skuteczne strategie wychowawczo - profilaktyczne;
  • efektywne wychowanie i budowanie szkolnej, zintegrowanej profilaktyki.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • pogłębienie wiedzy na temat podstaw oddziaływań wychowawczo - profilaktycznych i zadań nauczyciela;
  • poszerzenie wiedzy na temat wpływu zmian cywilizacyjnych na rozwój dzieci i młodzieży;
  • rozwijanie umiejętności stosowania skutecznych strategii wychowawczo - profilaktycznych
    w planowaniu i realizacji zadań nauczyciela i wychowawcy.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl