Myślę i działam - Metoda Dobrego Startu

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Bogumiła Rabęda

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 180

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • prezentacja teoretycznych podstaw i zastosowania Metody Dobrego Startu;
 • przedstawienie prowadzenia zajęć MDS z dziećmi w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym,
  ćwiczenia ruchowo-słuchowo-wzrokowe;
 • prezentacja indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka oraz etapów prawidłowej diagnozy;
 • tworzenie scenariusza zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie struktury zajęć Metodą Dobrego Startu;
 • zdobycie wiedzy na temat dostosowywania MDS do możliwości i potrzeb dzieci
  z różnym potencjałem rozwojowym;
 • poznanie współczesnych tendencji w terapii z dziećmi/uczniami;
 • poznanie ciekawych metod i form pracy z dzieckiem/uczniem;
 • wymiana doświadczeń, nabywanie nowych kompetencji.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl