Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
w przedszkolu

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Bogumiła Rabęda

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 179

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja wiedzy i przepisów dotyczących pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • przedstawienie istotnych założeń koncepcji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • prezentacja wyrównywania szans edukacyjnych dzieci, komunikacja interpersonalna;
  • przedstawienie sposobów organizacji pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie wiedzy i umiejętności, jak pracować z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • poznanie metod i technik wspierania rozwoju dzieci z niepełnosprawnością;
  • uporządkowanie wiedzy na temat sposobów organizacji pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • zdobycie wiedzy na temat diagnozy funkcjonalnej z wykorzystaniem klasyfikacji ICF jako podstawy wsparcia;
  • pogłębienie wiedzy na temat budowania dobrych relacji nauczycieli z rodzicami;
  • nabywanie nowych kompetencji, wymiana doświadczeń.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl