Wychowanie do wartości. Jak mądrze wychowywać dzieci?

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Bogumiła Rabęda

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 178

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • prezentacja wiedzy w aspekcie wychowania do wartości we współczesnym świecie;
 • jak mądrze wychowywać dzieci? Klasyfikacja i hierarchia wartości, wartości uniwersalne i nadrzędne;
 • ukazanie koncepcji, że wychowanie powinno opierać się na czytelnym systemie wartości;
 • przedstawienie źródeł problemów wychowawczych, komunikacja interpersonalna.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poszerzenie wiedzy, jaka jest rola szkoły w kształtowaniu postaw, jakiego człowieka chcemy wychować?
 • poznanie roli nauczyciela i rodzica w procesie nabywania wartości przez dzieci i młodzież;
 • pogłębienie wiedzy na temat warunków skutecznego wprowadzania dziecka w świat wartości;
 • wykształcenie umiejętności takiego postępowania, aby w relacji opartej na wzajemnym zrozumieniu
  i szacunku jasno były stawiane oczekiwania i granice;
 • kształtowanie umiejętności dialogu z dzieckiem/uczniem.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl