Poznać, zrozumieć dziecko.
Praca z dzieckiem autystycznym

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Bogumiła Rabęda

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 177

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • przedstawienie modelu pracy Neuromind;
  • prezentacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej i aktualnych przepisów;
  • przedstawienie spektrum zaburzeń autyzmu i czynników kształtujących zachowanie dziecka;
  • tworzenie strategii postępowania terapeutycznego z dzieckiem ze spektrum autyzmu;
  • prezentacja metod wspierających naukę umiejętności społecznych i budowania samoświadomości.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poznanie aktualnych przepisów dotyczących pomocy psychologiczno - pedagogicznej
  • zdobycie wiedzy o zaburzeniach ze spektrum autyzmu;
  • uzyskanie praktycznej wiedzy na temat wyzwań i trudności wychowawczych dziecka ze spektrum autyzmu;
  • zrozumienie funkcji trudnych zachowań i umiejętność zaplanowania strategii terapeutycznej;
  • praktyczne poznanie oddziaływań środowiska zewnętrznego na dziecko z autyzmem - ćwiczenie „oszukane zmysły”.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl