Kompetencje kluczowe
w przedszkolu

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Dagmara Pietrzyk

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 176

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • prezentacja multimedialna „Kompetencje kluczowe w przedszkolu”;
 • przedstawienie sposobów, jak i kiedy realizować kompetencje kluczowe w nauczaniu w przedszkolu;
 • stymulowanie dzieci do kreatywności i aktywności w zakresie słownym, logicznego myślenia,
  zabaw muzyczno-ruchowych, prac plastycznych;
 • tworzenie scenariuszy zajęć, mając na uwadze dowartościowanie emocjonalne dzieci poprzez
  odkrywanie, kojarzenie i przekształcanie świata.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie sposobów rozwijania kompetencji kluczowych u dzieci w toku codziennej pracy;
 • poznanie przykładów zajęć w zakresie poszczególnych kompetencji kluczowych;
 • stworzenie scenariusza zajęć oraz planu dnia z elementami poszczególnych kompetencji kluczowych;
 • poznanie zabaw i ćwiczeń do wykorzystania w pracy z dziećmi w celu rozwijania
  ich kreatywności oraz umiejętności uczenia się.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl