Sposoby radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym w pracy nauczyciela

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Dagmara Pietrzyk

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 175

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja multimedialna „Stres i wypalenie zawodowe w zawodzie nauczyciela”;
  • przedstawienie problematyki stresu i wypalenia zawodowego - przyczyny, syndromy i stopnie
  • rozpoznawanie syndromów stresu i stopnia wypalenia zawodowego;
  • uświadomienie znaczenia działań profilaktycznych;
  • tworzenie planu dnia, tygodnia, miesiąca, roku;
  • uświadomienie roli poczucia humoru w radzeniu sobie z codziennym stresem.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • nabycie wiedzy na temat stresu w zawodzie nauczyciela - teorie, przyczyny, syndromy, stopnie;
  • poszerzenie samoświadomości nauczycieli w zakresie rozpoznawania i diagnozowania stopnia wypalenia zawodowego;
  • poznanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania zjawisku;
  • stworzenie planów do realizacji na przyszłość w oparciu o cele SMART.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl