Kreatywność jako kompetencja kluczowa - jak realizować
w nauczaniu w klasach I-III?

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Dagmara Pietrzyk

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 174

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • prezentacja multimedialna „Kreatywność jako kompetencja kluczowa w nauczaniu w klasach I-III”;
 • przedstawienie pojęć: twórczość i kreatywność - potoczne i naukowe rozumienie terminów;
 • tworzenie zadań do ćwiczeń rozwijających twórcze myślenie u dzieci;
 • stymulowanie dzieci do kreatywności i aktywności w zakresie słownym, logicznego myślenia, programowania,
  zabaw muzyczno-ruchowych i prac plastycznych;
 • dowartościowanie emocjonalne dzieci poprzez odkrywanie, kojarzenie i przekształcanie świata w ćwiczeniach i zadaniach.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • pogłębienie wiedzy na temat sposobów rozwijania kreatywności u dzieci klas I-III w toku codziennej pracy,
  m. in. w pracy metodą projektów;
 • poznanie ćwiczeń do wykorzystania w pracy z uczniami klas I-III, celem rozwijania ich kreatywności;
 • rozwinięcie umiejętności organizowania zajęć w szkole, w celu kształcenia kompetencji kluczowych,
  ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjności i kreatywności.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl