Efektywność w nauczaniu

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Anna Maliszewska

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 173

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • przedstawienie efektywnych metod pracy na lekcji oraz materiałów zgodnych z zainteresowaniami, możliwościami
  i predyspozycjami zdrowotnymi ucznia, ale wspierającymi go w procesie edukacyjnym;
 • tworzenie przykładowych gier i zabaw, który są zgodne z zainteresowaniami uczniów i rozwijają ich kreatywność;
 • wymiana doświadczeń.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o nowatorskie techniki i metody nauczania oraz o materiały,
  które można wykorzystać podczas prowadzenia lekcji, a wspierających ucznia w procesie edukacyjnym;
 • zapoznanie z prezentacjami, ćwiczeniami, zabawami, grami, zagadkami, łamigłówkami,
  doskonalącymi myślenie i umiejętności matematyczne w połączeniu z innymi przedmiotami i dziedzinami życia;
 • motywowanie nauczycieli do pracy zindywidualizowanej;
 • podnoszenie kompetencji nauczycieli.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl