Korelacja międzyprzedmiotowa bardzo ważna w procesie edukacji

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Anna Maliszewska

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 172

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • przedstawienie tematyki i metod korelacji między przedmiotami oraz przykładowych scenariuszy lekcji;
 • prezentacja kształtowania pojęć matematycznych i matematyzacji w sytuacjach rzeczowych i codziennych;
 • prezentacja przykładowych projektów edukacyjnych, które można wykorzystać na lekcji z różnych przedmiotów
  i zachęcanie do wdrażania innowacji;
 • tworzenie przykładowych pakietów zadań, które rozwijają zainteresowania i hobby uczniów oraz rozwijają
  ich kreatywność i fantazję;
 • kształcenie kompetencji matematycznych w połączeniu z pojęciami np. fizycznymi, chemicznymi, technicznymi.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • wzbogacenie warsztatu pracy nauczyciela o nowatorskie techniki i metody nauczania oraz o ciekawe prezentacje,
  scenariusze, przykłady, które można wykorzystać podczas prowadzenia lekcji;
 • zapoznanie z prezentacjami, projektami, ćwiczeniami, zabawami, grami, zagadkami, łamigłówkami, doskonalącymi myślenie
  i umiejętności matematyczne w połączeniu z innymi przedmiotami i dziedzinami życia;
 • pogłębienie i uporządkowanie wiedzy na temat pojęć matematycznych i matematyzacji w sytuacjach rzeczowych i codziennych.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl