Z(TIK)owani - wykorzystanie Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych
w pracy z uczniami

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Agnieszka Czarczyk , Małgorzata Kudyba

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Miejce realizacji: WODN lub online

Numer formy: 171

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • znaczenie narzędzi cyfrowych w kształceniu tradycyjnym i na odległość;
 • TIK jako narzędzie a nie cel edukacyjny, efektywne zastosowanie TIK-u w pracy z uczniami;
 • prezentacja narzędzi umożliwiających ocenianie i badanie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności przez uczniów;
 • prezentacja narzędzi cyfrowych umożliwiających tworzenie gier edukacyjnych, kart pracy, zadań do pracy
  indywidualnej i grupowej oraz planowanie pracy z uczniami i komunikację;
 • tworzenie narzędzi edukacyjnych - testów i quizów online, gier edukacyjnych, kart pracy, zadań z wykorzystaniem
  aplikacji m. in. Google Forms, Microsoft Forms, Kahoot, Quizizz, Learningapps, Genial.ly.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • stworzenie banku TIK-owych pomocy do lekcji;
 • poznanie różnych aplikacji wspomagających pracę nauczyciela;
 • poszerzenie kompetencji cyfrowych;
 • poznanie efektywnych sposobów wykorzystania różnych aplikacji
  i programów przydatnych w pracy stacjonarnej i kształceniu na odległość;
 • uzyskanie dostępu do padletu tematycznego i tutoriali..

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl