Skuteczne metody rozwijające aktywność, kreatywność, samodzielność uczniów

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Małgorzata Kudyba

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Miejce realizacji: WODN lub online

Numer formy: 170

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • miejsce metod rozwijających aktywność, kreatywność i samodzielność uczniów w podstawie programowej;
 • prezentacja i analiza różnych metod rozwijania aktywności, samodzielności i twórczego potencjału uczniów
  (m. in. gry edukacyjne, projekt edukacyjny, stacje zadaniowe, odwrócona lekcja, pokój zagadek, stoliki eksperckie, world cafe,
  webquest, podaj dalej, piramida skojarzeń);
 • prezentacja i analiza przykładowych scenariuszy lekcji wykorzystujących metody rozwijające samodzielność i kreatywność uczniów;
 • opracowanie przykładowych zadań rozwijających aktywność, kreatywność i samodzielność uczniów;
 • wykorzystanie narzędzi cyfrowych do tworzenia zadań i ćwiczeń rozwijających aktywność, kreatywność i samodzielność uczniów.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poznanie nowoczesnych i skutecznych metod aktywizujących;
 • rozwijanie umiejętności wykorzystywania innowacyjnych metod nauczania i przygotowywania lekcji
  z wykorzystaniem metod rozwijających aktywność, kreatywność i samodzielność uczniów;
 • uzyskanie dostępu do padletu tematycznego i tutoriali.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl