Lekcja szyta na miarę - indywidualizacja,
metody i formy pracy dostosowane do potrzeb i możliwości psychofizycznych uczniów

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Małgorzata Kudyba

Liczba godzin: 5

Liczba zapisanych osób: 1

Cena: 900.00 zł

Miejce realizacji: WODN lub online

Numer formy: 169

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • znaczenie procesu indywidualizacji w edukacji przedmiotowej;
 • prezentacja różnych sposobów i metod indywidualizowania pracy z uczniami podczas zajęć lekcyjnych i pracy w domu;
 • prezentacja i analiza różnych zadań i narzędzi pozwalających na stosowanie indywidualizacji i uwzględnianie potrzeb edukacyjnych
  oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
 • prezentacja i analiza metod pozwalających na pracę z uczniem zdolnym i uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • wykorzystanie narzędzi cyfrowych do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • tworzenie przykładowych narzędzi, zadań i ćwiczeń uwzględniających indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne uczniów.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poszerzenie wiedzy na temat indywidualizowania pracy z uczniami;
 • zdobycie umiejętności stosowania różnych metod indywidualizowania pracy z uczniami podczas lekcji i w domu;
 • zdobycie umiejętności tworzenia zadań, poleceń i narzędzi pozwalających na stosowanie indywidualizacji
  i uwzględnianie potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów;
 • poznanie rożnych narzędzi cyfrowych ułatwiających pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl