Przemoc rówieśnicza - co działa
i jak działać?

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Wiesława Kubicka, Witold Stawski

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 168

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • omówienie zjawiska dręczenia w szkole;
  • analiza zachowań świadków w przypadku dręczenia;
  • stworzenie listy realnych działań w klasie i w szkole służących zapobieganiu przemocy rówieśniczej;
  • prezentacja ciekawych filmików do wykorzystania w pracy wychowawczej z klasą.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • pogłębienie wiedzy na temat zjawiska przemocy rówieśniczej;
  • nabycie wiedzy o rodzajach ról przyjmowanych przez uczniów w sytuacji przemocy rówieśniczej,
    ze szczególnym zwróceniem uwagi na zachowania świadków;
  • rozróżnianie czynników sprzyjających reagowaniu w sytuacji przemocy rówieśniczej;
  • uwrażliwienie na rozpoznawanie sygnałów przemocy.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl