ABC bezpieczeństwa ucznia
i nauczyciela w sieci
i e-uzależnienia

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Wiesława Kubicka, Witold Stawski

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 167

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • omówienie problemów okresu dorastania w kontekście bezpiecznego korzystania z internetu;
  • przedstawienie przyczyn i rodzajów e-uzależnień;
  • rozpoznawanie objawów i konsekwencje e-uzależnień;
  • analiza przypadków- rozpoznawanie czynników ryzyka i czynników chroniących.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • pogłębienie wiedzy o e-uzależnieniach;
  • rozwinięcie umiejętności identyfikowania czynników ryzyka i czynników chroniących;
  • uporządkowanie wiedzy o objawach i konsekwencjach e-uzależnień.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl