Zdrowie psychiczne dzieci
i młodzieży - przeciwdziałanie depresji i samobójstwom

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Wiesława Kubicka, Witold Stawski

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • analiza przyczyn, objawów, masek depresji u dzieci młodzieży;
  • rozróżnianie myśli i tendencji samobójczych - jak na nie reagować?;
  • szacowanie ryzyka samobójstwa;
  • omówienie przyczyn i funkcji samookaleczeń;
  • analiza zadań szkoły i nauczyciela - prawny aspekt zagadnienia.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • pogłębienie wiedzy o zdrowiu psychicznym;
  • poszerzenie wiedzy o depresji, samookaleczeniach i zachowaniach samobójczych dzieci i młodzieży;
  • nabycie umiejętności właściwego reagowania na depresję, samookaleczenia, myśli i deklaracje samobójcze w szkole;
  • redukcja lęku związanego z reagowaniem w sytuacjach emocjonalnie trudnych.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl