Uczeń z zaburzeniami zachowania w klasie, grupie. Budowanie strategii pracy z uczniem

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Wiesława Kubicka

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 165

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • przedstawienie mechanizmu powstawania zaburzeń w rodzinie i w szkole - analiza przypadku;
  • wybór konkretnych przypadków uczniów z zaburzeniami zachowania do analizy w zespołach;
  • budowanie strategii pracy z konkretnym uczniem z zaburzeniami zachowania
    (i lub) budowanie strategii dla klasy według potrzeb w radzie pedagogicznej.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • uporządkowanie wiedzy o skutecznych i nieskutecznych sposobach korygowania
    zaburzonych zachowań ucznia w środowisku szkolnym;
  • nabycie wiedzy i doświadczenia o ustrukturalizowanym sposobie zespołowego działania;
  • rozwinięcie umiejętności pracy w zespole.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl