Jak współpracować z tzw. „trudnymi rodzicami?

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Wiesława Kubicka

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 164

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

 • prezentacja wniosków wynikających z najnowszych badań rodziców - jak zrozumieć współczesnych rodziców?;
 • moja pozycja w kontakcie z rodzicem - postawy interpersonalne;
 • stworzenie listy warunków koniecznych do rozmowy z rodzicem o problemach dziecka;
 • przedstawienie strategii i technik komunikacyjnych ułatwiających porozumienie, m.in. technika ju-jitsu, technika słonia,
  technika zdartej płyty, technika zamorzenia gniewu głodem, technika dostosowania energetycznego, technika POPO, technika 4P,
  porozumienie bez przemocy i wybrane techniki coachingowe.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • poszerzenie wiedzy i umiejętności niezbędnych do współpracy z tzw. „trudnym” rodzicem;
 • pogłębienie wiedzy o własnych zasobach;
 • wprowadzenie do swojej praktyki przydatnych sposobów pracy z rodzicami;
 • wzrost pewności siebie w relacjach z rodzicami.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl