Interwencja profilaktyczna w szkole wobec ucznia sięgającego po środki psychoaktywne

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Wiesława Kubicka

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 163

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • prezentacja metody - cele i schemat postępowania interwencyjnego wobec ucznia sięgającego po substancje psychoaktywne;
  • dostarczenie informacji na temat substancji psychoaktywnych;
  • zbudowanie listy sygnałów wskazujących na eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • wprowadzenie w życie szkoły spójnego systemu przeciwdziałania używaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież;
  • przygotowanie i konsekwentne realizowanie programu pomocy uczniom, którzy sięgnęli po tego typu środki;
  • uwrażliwienie na sygnały wskazujące na problemy ze środkami psychoaktywnymi.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl