Zdrowie psychiczne nauczycieli - jak o nie dbać w codzienności
szkolnej i w edukacji zdalnej?

Rodzaj formy: szkolenie rady pedagogicznej

Prowadzący: Wiesława Kubicka

Liczba godzin: 5

Cena: 900.00 zł

Numer formy: 162

PROGRAM SZKOLENIA/MODUŁY:

  • sporządzenie listy zagrożeń dla zdrowia psychicznego nauczycieli, w tym związanych z edukacją zdalną;
  • analiza czynników ryzyka i czynników chroniących;
  • propozycje działań poprawiających kondycję psychiczną nauczycieli.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • poszerzenie wiedzy o zdrowiu psychicznym;
  • uświadomienie sobie zagrożeń i ich wpływu na własne zdrowie i zdrowie uczniów;
  • stworzenie własnej propozycji działań chroniących zdrowie psychiczne, szczególnie w okresie edukacji zdalnej.

ZGŁOSZENIE:

W celu zgłoszenia szkoły/placówki na szkolenie rady pedagogicznej należy wypełnić druk:
„Zgłoszenia na szkolenia rady pedagogicznej

Wypełniony druk zgłoszenia prosimy przesłać drogą pocztową na adres:
Wojewódzki Ośrodek DoskonaleniaNauczycieli w Piotrkowie trybunalskim, ul Dąbrowskiego 13,
97-300 Piotrków Trybunalski
lub zeskanować i przesłać drogą elektroniczną na adres: biuro@wodn.piotrkow.pl